Don Luigi Bosio
Fine Menù
ELISA PASETTO, Zenti si inchina ...

 

  • File allegato
  • Stampa
ELISA PASETTO, Zenti si inchina a don Bosio «il prete profeta di Dio», «L’ARENA», Verona, Editrice Società Athesis, 30 gennaio 2012, p. 10.